مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/06/31
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/31
21:30
ظرفیت باقیمانده : 42 صندلی
265,000 ریال
238,500 ریال

قم ويژه
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا32
1396/06/31
21:45
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

کرج قم ويژه