مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به تهران

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
21:30
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
265,000 ریال
238,500 ریال

کرج