مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به تهران

روز سه شنبه در تاریخ 1396/10/26

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/26
21:15
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
265,000 ریال

کرج قم ويژه

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا45
1396/10/26
21:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
265,000 ریال

قم ويژه