مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا45
1396/05/06
21:30
ظرفیت باقیمانده : 45 صندلی
265,000 ریال
238,500 ریال

قم ويژه