مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به تهران

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا36
1396/08/30
21:15
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
350,000 ریال

کرج قم ويژه

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
21:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
265,000 ریال

قم ويژه