مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به آبادان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
12:40
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
510,000 ریال
459,000 ریال