مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به آبادان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
12:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
510,000 ریال

ماهشهر بهبهان گچساران (دوگنبدان) شيراز