مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به آبادان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27

آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
12:45
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
510,000 ریال

گچساران (دوگنبدان) ماهشهر بهبهان شيراز