مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس میبد به آبادان

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06
10 %
آسیا سفر میبد
آسیا سفر میبد
ميبد به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال میبد یزد
اتوبوس اسکانيا45
1396/05/06
13:00
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
510,000 ریال
459,000 ریال

شيراز