مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به کرج

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به کرج مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
زنجان تبريز کرج تهران
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به کرج مقصدنهایی : تبريز
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال
378,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
زنجان کرج