مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به کرج

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به کرج
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1396/04/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
703,000 ریال
562,400 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به کرج
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
415,000 ریال
332,000 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557