مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به کرج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/09/26

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به کرج
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : سالن 2/جايگاه9/شهسوار09371322627

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به کرج
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو 44
1396/09/26
19:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : سالن 2/جايگاه9/شهسوار09371322627