مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به کرج

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به کرج
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به کرج
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/05/29
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
703,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557