مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به کرج

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
25 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به کرج مقصدنهایی : اروميه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/02/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
700,000 ریال
525,000 ریال

توضیحات : متصدي:رشيديه 09155139259
زنجان تبريز تهران کرج قزوين