مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا

بلیط اتوبوس مشهد مقدس به نجف آباد

روز دو شنبه در تاریخ 1396/09/27

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما
مشهد به نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا 44نفره
1396/09/27
13:45
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه امام رضا - سالن 2 جايگاه هفت / 09363445315

ترابر بی تا نجف آباد
ترابر بی تا
مشهد مقدس به نجف اباد
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/27
13:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
510,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال مشهدشرکت مسافربري ترابر بي تاتعاوني 15جايگاه3

ایران پیما نجف آباد
ایران پیما
مشهد به نجف آباد (اصفهان)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-
اتوبوس ولوو بي 9
1396/09/27
15:45
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
750,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه امام رضا - سالن 2 جايگاه هفت / 09363445315