مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به قم

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولو 44
1396/04/05
13:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
460,000 ریال
414,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال
356,000 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
14:00
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
460,000 ریال
414,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس بنزوي آي پي
1396/04/05
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
790,000 ریال
711,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولو40
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
460,000 ریال
414,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال
356,000 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به قم
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولو40
1396/04/05
16:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
460,000 ریال
414,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
20 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به قم
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
445,000 ریال
356,000 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557