مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

مشهد (خراسان ) قم

پایانه امام رضا

قم

1396/01/07

13:00

30

اتوبوس ويژه457-40

460,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) قم

پایانه امام رضا

قم

1396/01/07

14:00

36

اتوبوس ويژه457-40

460,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) قم

پایانه امام رضا

قم

1396/01/07

14:30

32

اتوبوس تک صندلي

650,000 ريال

مشهد (خراسان ) قم

پایانه امام رضا

قم

1396/01/07

15:00

41

اتوبوس ولو 44

460,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس قم

پایانه امام رضا

قم

1396/01/07

16:00

42

اتوبوس اسکانيا44

445,000 ريال

09151130557شهسوار/سالن2/جايگاه9

مشهد مقدس قم

پایانه امام رضا

قم

1396/01/07

18:00

44

اتوبوس اسکانيا44

445,000 ريال

09151130557شهسوار/سالن2/جايگاه9
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا