مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

مشهد (خراسان ) قم

پایانه امام رضا

قم

1396/02/09

13:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

460,000 ریال

414,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) قم

پایانه امام رضا

قم

1396/02/09

14:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

460,000 ریال

414,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) قم

پایانه امام رضا

قم

1396/02/09

14:30

24

اتوبوس بنزوي آي پي

% 10

790,000 ریال

711,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) قم

پایانه امام رضا

قم

1396/02/09

14:30

32

اتوبوس اسکانيا32

% 10

650,000 ریال

585,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) قم

پایانه امام رضا

قم

1396/02/09

15:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

460,000 ریال

414,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس قم

پایانه امام رضا

قم

1396/02/09

16:00

44

اتوبوس اسکانيا44

445,000 ريال

سالن2/جايگاه9

مشهد (خراسان ) قم

پایانه امام رضا

قم

1396/02/09

16:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

460,000 ریال

414,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس قم

پایانه امام رضا

قم

1396/02/09

18:00

44

اتوبوس اسکانيا44

445,000 ريال

سالن2/جايگاه9
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا