مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به زاهدان

روز شنبه در تاریخ 1396/12/26
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/26
17:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا25
1396/12/26
19:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
695,000 ریال
625,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد