مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به زاهدان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
15 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
395,000 ریال
335,750 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
15 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به زاهدان
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/27
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
395,000 ریال
335,750 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد