مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به رشت

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/31
25 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به رشت(گيلان)
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولو40
1397/02/31
14:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
515,000 ریال
386,250 ریال

توضیحات : متصدي غلام يزداني **09159135208
25 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به رشت(گيلان)
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1397/02/31
14:30
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
910,000 ریال
682,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
25 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به رشت(گيلان)
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا32
1397/02/31
15:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
720,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد