مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا

بلیط اتوبوس مشهد مقدس به خمینی  شهر

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/08

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
مشهد مقدس به خميني شهر
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/08
13:50
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
مشهد (خراسان) به خميني شهر
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/08
13:50
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : شرکت ايمن سفر ايرانيان سالن 1 جايگاه 3

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
مشهد مقدس به خميني شهر
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1396/04/08
14:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
مشهد (خراسان) به خميني شهر
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي آي پي
1396/04/08
14:50
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : شرکت ايمن سفر ايرانيان سالن 1 جايگاه 3