مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا

بلیط اتوبوس مشهد مقدس به خمینی  شهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
مشهد (خراسان) به خميني شهر
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
13:50
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : شرکت ايمن سفر ايرانيان سالن 1 جايگاه 3
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
مشهد (خراسان) به خميني شهر
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي آي پي
1396/05/29
14:50
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : شرکت ايمن سفر ايرانيان سالن 1 جايگاه 3

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
مشهد (خراسان) به خميني شهر
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي . آي . پي
1396/05/29
15:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال شاهين شهر