مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

مشهد مقدس تهران جنوب

پایانه امام رضا

تهران جنوب

1396/01/05

19:00

39

اتوبوس اسکانيا44

405,000 ريال

09151130557شهسوار/سالن2/جايگاه9

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/01/05

20:00

0

اتوبوس ولو 44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس تهران جنوب

پایانه امام رضا

تهران جنوب

1396/01/05

20:00

44

اتوبوس اسکانيا44

405,000 ريال

09151130557شهسوار/سالن2/جايگاه9

مشهد مقدس تهران جنوب

پایانه امام رضا

تهران جنوب

1396/01/05

21:00

25

اتوبوس اسکانيا44

405,000 ريال

09151130557شهسوار/سالن2/جايگاه9
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا