مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/02/03

18:30

25

اتوبوس اسکانيا25

% 10

685,000 ریال

616,500 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس تهران جنوب

پایانه امام رضا

تهران جنوب

1396/02/03

19:00

44

اتوبوس اسکانيا44

405,000 ريال

سالن2/جايگاه9

مشهد (خراسان ) تهران

پایانه امام رضا

تهران

1396/02/03

19:00

42

اتوبوس ولو42

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس تهران جنوب

پایانه امام رضا

تهران جنوب

1396/02/03

21:00

44

اتوبوس اسکانيا44

405,000 ريال

سالن2/جايگاه9
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا