مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به بیرجند

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28
10 %
لوان نور مشهد
لوان نور مشهد
مشهد مقدس به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيامارالvip
1396/12/28
08:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
340,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : 09155111054--بيگي
10 %
لوان نور مشهد
لوان نور مشهد
مشهد مقدس به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيامارالvip
1396/12/28
10:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
340,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : 09155111054--بيگي
10 %
لوان نور مشهد
لوان نور مشهد
مشهد مقدس به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيامارالvip
1396/12/28
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
340,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : 09155111054--بيگي
10 %
لوان نور مشهد
لوان نور مشهد
مشهد مقدس به بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا VIP
1396/12/28
23:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
340,000 ریال
306,000 ریال

توضیحات : 09155111054--بيگي