مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا

بلیط اتوبوس مشهد مقدس به بیرجند

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
10 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر
مشهد (خراسان) به بيرجند
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا مارال vip
1396/08/30
14:01
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
348,000 ریال
313,200 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
10 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر
مشهد (خراسان) به بيرجند
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/08/30
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
205,000 ریال
184,500 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد
10 %
سیروسفر بیرجند
سیروسفر
مشهد (خراسان) به بيرجند
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا مارال -V i P
1396/08/30
14:45
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
348,000 ریال
313,200 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد

سیروسفر بیرجند
سیروسفر
مشهد (خراسان) به بيرجند
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس مارال مانيتوردار اختصاصي vip
1396/08/30
22:40
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
348,000 ریال

توضیحات : مسافرين عزيز ميتوانيد انتقادات وپيشنهادات خودرا به سامانه پيامکي10002311111ارسال فرمائيد