مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به اصفهان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/09/21
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي09153052768سالن2/جايگاه9
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/09/21
14:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
780,000 ریال
507,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
مشهد (خراسان) به اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس 25نفره
1396/09/21
14:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
763,000 ریال
648,550 ریال

10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/09/21
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
15:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه
ترابر بی تا
مشهد (خراسان) به پايانه کاوه (اصفهان )
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
15:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : انتقادات و پيشنهادات پيامک به9132396628بهادر
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/09/21
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي09153052768سالن2/جايگاه9

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن مشهدپايانه امام رضا(ع)جايگاه شماره7
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
15:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
505,000 ریال
328,250 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس فرست کلاس
1396/09/21
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن مشهدپايانه امام رضا(ع)جايگاه شماره7
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/09/21
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه7/وي.آي.پي
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/09/21
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي09153052768سالن2/جايگاه9

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/09/21
17:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 7
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/09/21
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي09153052768سالن2/جايگاه9
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/21
17:30
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
505,000 ریال
328,250 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/09/21
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي09153052768سالن2/جايگاه9
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1396/09/21
19:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
780,000 ریال
507,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد