مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به اصفهان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 36 صندلی
515,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
مشهد مقدس پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : اصفهان-پايانه صفه
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

خرید بلیط
15 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
مشهد (خراسان) اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس 25نفره
1396/04/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
648,550 ریال

توضیحات : برگشت از عدل مشهد سکوي 8

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سالن2/جايگاه9/اسماعيلي 09153052768
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
مشهد مقدس پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

خرید بلیط

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
مشهد مقدس اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
515,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوارشدن مشهدپايانه امام رضا(ع)جايگاه شماره7
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
مشهد مقدس اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس فرست کلاس
1396/04/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
780,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : محل سوارشدن مشهدپايانه امام رضا(ع)جايگاه شماره7

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1396/04/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سالن2/جايگاه9/اسماعيلي 09153052768

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
مشهد مقدس اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/04/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه7/وي.آي.پي
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/04/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
مشهد مقدس اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : //وي آي پي محل سوارشدن جايگاه 7

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1396/04/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سالن2/جايگاه9/اسماعيلي 09153052768

آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : سالن2/جايگاه9/اسماعيلي 09153052768
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/04/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد