مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به اصفهان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/05/30
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
686,700 ریال

توضیحات : اسماعيلي 09153052768جايگاه9

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا25
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن مشهدپايانه امام رضا(ع)جايگاه شماره7
10 %
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
ایمن سفر اصفهان پایانه صفه
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1396/05/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال


ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
505,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس فرست کلاس
1396/05/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن مشهدپايانه امام رضا(ع)جايگاه شماره7
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/05/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه شماره7/وي.آي.پي
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/05/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
686,700 ریال

توضیحات : اسماعيلي 09153052768جايگاه9

ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/05/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 37 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 7
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/05/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
686,700 ریال

توضیحات : اسماعيلي 09153052768جايگاه9
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/05/30
17:30
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/05/30
18:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
763,000 ریال
686,700 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه9/اسماعيلي0915
10 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/05/30
19:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد