مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به اصفهان

روز يكشنبه در تاریخ 1397/02/02
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : اصفهان-پايانه کاوه
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
515,000 ریال
463,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
515,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن مشهدپايانه امام رضا(ع)جايگاه شماره7
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/02/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
780,000 ریال
468,000 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني

عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
مشهد (خراسان) به اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس 25نفره
1397/02/02
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال

توضیحات : شما ميتوانيد بليط رزروي خود را با#333*724*بوسيله موبايل خريداري کنيد
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/02/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي 09153052768/سالن2/جايگاه9

سیروسفر اصفهان پایانه کاوه
سیروسفر
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس فرست کلاس
1397/02/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن مشهدپايانه امام رضا(ع)جايگاه شماره7
10 %
تک سفر اصفهان پایانه صفه
تک سفر
مشهد مقدس به پايانه کاوه (اصفهان)
محل سوار شدن : اصفهان-پايانه صفه
اتوبوس وي اي پي (اسکانيا
1397/02/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي را براي شماآرزومنديم
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1397/02/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
505,000 ریال
303,000 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1397/02/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
780,000 ریال
663,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه7/وي.آي.پي
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/02/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي 09153052768/سالن2/جايگاه9
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1397/02/02
16:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
780,000 ریال
468,000 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي 09153052768/سالن2/جايگاه9
15 %
ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
1397/02/02
17:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
515,000 ریال
437,750 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 7
40 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1397/02/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
457,800 ریال

توضیحات : متصدي اسماعيلي 09153052768/سالن2/جايگاه9
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1397/02/02
19:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
780,000 ریال
468,000 ریال

توضیحات : 09153187793سيرجاني