مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به اصفهان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/12/07
13:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
534,100 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/اسماعيلي09153052768
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/12/07
14:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
780,000 ریال
507,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
10 %
عدل اصفهان پایانه کاوه
عدل
مشهد (خراسان) به اصفهان( کاوه)
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس 25نفره
1396/12/07
14:35
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
686,700 ریال

30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/12/07
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
534,100 ریال

توضیحات : اسماعيلي09153052768/سالن2/جايگاه9
10 %
آسیا سفر اصفهان پایانه کاوه
آسیا سفر
مشهد مقدس به اصفهان پايانه کاوه
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
780,000 ریال
702,000 ریال

توضیحات : سرويس قشم همه روزه داير گرديد. لطفا با ارسال پيشنهاد و انتقاد خود به شماره 10003000111 ما را در ارائه سرويس بهتر ياري فرماييد
40 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/07
15:30
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
505,000 ریال
303,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره
1396/12/07
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه7/وي.آي.پي
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/12/07
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
534,100 ریال

توضیحات : اسماعيلي09153052768/سالن2/جايگاه9
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس مارال وي آي پي
1396/12/07
16:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
780,000 ریال
507,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه
ایران پیما
مشهد مقدس به اصفهان
محل سوار شدن : خراسان رضوي-پايانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا تخت شو 25نفره
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
780,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن جايگاه 7
30 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9
1396/12/07
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
763,000 ریال
534,100 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/اسماعيلي09153052768
35 %
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
ایمن سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد (خراسان ) به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : ترمینال امام رضا مشهد
اتوبوس ولووبي9وي آي پي
1396/12/07
19:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
780,000 ریال
507,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد