مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه

پایانه امام رضا

اصفهان کاوه

1396/03/02

14:00

41

اتوبوس اسکانيا44

% 10

515,000 ریال

463,500 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس اصفهان

خراسان رضوي-پايانه امام رضا

اصفهان

1396/03/02

15:00

12

اتوبوس اسکانيا44

515,000 ريال

محل سوارشدن مشهدپايانه امام رضا(ع)جايگاه شماره7

مشهد مقدس پايانه کاوه (اصفهان)

خراسان رضوي-پايانه امام رضا

پايانه کاوه (اصفهان)

1396/03/02

15:00

25

اتوبوس وي اي پي (اسکانيا

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه

پایانه امام رضا

اصفهان کاوه

1396/03/02

15:00

25

اتوبوس مارال وي آي پي

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه

پایانه امام رضا

اصفهان کاوه

1396/03/02

15:30

39

اتوبوس اسکانيا44

% 10

515,000 ریال

463,500 ريال

سفرخوشي داشته باشيد

مشهد مقدس اصفهان

خراسان رضوي-پايانه امام رضا

اصفهان

1396/03/02

16:00

5

اتوبوس فرست کلاس

780,000 ريال

محل سوارشدن مشهدپايانه امام رضا(ع)جايگاه شماره7

مشهد مقدس اصفهان

خراسان رضوي-پايانه امام رضا

اصفهان

1396/03/02

16:00

16

اتوبوس ولوو تخت شو 25نفره

% 15

780,000 ریال

663,000 ريال

محل سوارشدن جايگاه7/وي.آي.پي

مشهد مقدس اصفهان

خراسان رضوي-پايانه امام رضا

اصفهان

1396/03/02

17:00

42

اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره

% 15

515,000 ریال

437,750 ريال

محل سوارشدن جايگاه 7

مشهد (خراسان ) اصفهان کاوه

پایانه امام رضا

اصفهان کاوه

1396/03/02

19:00

25

اتوبوس مارال وي آي پي

% 10

780,000 ریال

702,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد