مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مشهد مقدس به اراک

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06
10 %
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
آسیا سفر مشهد پایانه امام رضا
مشهد مقدس به اراک
محل سوار شدن : پایانه امام رضا
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
460,000 ریال
414,000 ریال

توضیحات : سالن2/جايگاه9/آقاي شهسوار09151130557