مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مسجدسلیمان به فولادشهر

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به فولادشهر مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس اسکانيا25 -vip
1396/07/03
08:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
550,000 ریال
522,500 ریال

توضیحات : ايمن سفر
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به فولادشهر مقصدنهایی : شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس 1
1396/07/03
08:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
430,000 ریال

زرين شهر اصفهان ايذه بروجن فولادشهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به فولادشهر مقصدنهایی : شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك
1396/07/03
08:45
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به فولادشهر مقصدنهایی : شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك
1396/07/03
18:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به فولادشهر مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس کلاسيک
1396/07/03
20:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : ايمن سفر
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به فولادشهر مقصدنهایی : شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك
1396/07/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به فولادشهر مقصدنهایی : شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي اي پي
1396/07/03
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
430,000 ریال

اصفهان ايذه بروجن فولادشهر