مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مسجدسلیمان به شاهین شهر

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس کلاسيک
1396/08/30
08:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : تک سفرايرانيان
فولادشهر شاهين شهر زرين شهر ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس 1
1396/08/30
08:30
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
430,000 ریال

فولادشهر اصفهان ايذه بروجن زرين شهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك
1396/08/30
08:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي آي پي
1396/08/30
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس اسکانيامارال
1396/08/30
20:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان
فولادشهر شاهين شهر زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
430,000 ریال

فولادشهر اصفهان ايذه بروجن زرين شهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك
1396/08/30
21:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه