مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مسجدسلیمان به شاهین شهر

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
5 %
تک سفر مسجدسلیمان
تک سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس مارال وي اي پي
1397/01/01
08:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
550,000 ریال
522,500 ریال

توضیحات : تک سفرايرانيان
فولادشهر شاهين شهر زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس 30نفره
1397/01/01
08:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
430,000 ریال

زرين شهر اصفهان ايذه بروجن فولادشهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر . مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك(مارال)32نفره
1397/01/01
08:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر شاهين شهر . زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر . مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر شاهين شهر . زرين شهر بروجن ايذه
5 %
تک سفر مسجدسلیمان
تک سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس مارال تک صندلي
1397/01/01
20:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان
فولادشهر شاهين شهر زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي اي پي
1397/01/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
430,000 ریال

اصفهان ايذه بروجن فولادشهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به شاهين شهر . مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك(مارال)32نفره
1397/01/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر شاهين شهر . زرين شهر بروجن ايذه