مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مسجدسلیمان به تهران پایانه جنوب

روز دو شنبه در تاریخ 1397/03/28

عدل مسجد سلیمان
عدل مسجد سلیمان
مسجدسليمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس VIP
1397/03/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي بليط از سايت www.adl7mis.comبستن کمربند ايمني الزاميست
قم اراک بروجرد

عدل مسجد سلیمان
عدل مسجد سلیمان
مسجدسليمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس اسكانيا
1397/03/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي بليط از سايت www.adl7mis.comبستن کمربند ايمني الزاميست
بروجرد اراک خرم اباد قم
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي آي پي
1397/03/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
550,000 ریال
522,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
قم اراک خرم اباد
5 %
تک سفر مسجدسلیمان
تک سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس مارال وي اي پي
1397/03/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال
522,500 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان
اراک قم بروجرد خرم اباد

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي اي پي
1397/03/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
550,000 ریال

بروجرد اراک قم خرم اباد

عدل مسجد سلیمان
عدل مسجد سلیمان
مسجدسليمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس VIP
1397/03/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
550,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي بليط از سايت www.adl7mis.comبستن کمربند ايمني الزاميست

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي اي پي
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
690,000 ریال

5 %
تک سفر مسجدسلیمان
تک سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس مارال وي اي پي
1397/03/28
18:00
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
690,000 ریال
655,500 ریال

توضیحات : تک سفر ايرانيان