مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

مسجدسليمان شاهين شهر

پایانه ولیعصر

بروجن

1396/02/09

08:00

21

اتوبوس مارالvip25نفره

% 5

550,000 ریال

522,500 ريال

تلفن تماس 06143267077
زرين شهر اصفهان ايذه بروجن فولادشهر

مسجدسليمان شاهين شهر ويژه

پایانه ولیعصر

بروجن

1396/02/09

08:30

14

اتوبوس 1

430,000 ريال

زرين شهر اصفهان ايذه بروجن فولادشهر

مسجدسليمان شاهين شهر .

پایانه ولیعصر

بروجن

1396/02/09

08:45

27

اتوبوس كلاسيك

% 5

430,000 ریال

408,500 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه

مسجدسليمان شهرکرد

پایانه ولیعصر

بروجن

1396/02/09

17:00

40

اتوبوس ولوبي 7

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

تلفن تماس 06143267077
لردگان فارسان بروجن ايذه

مسجدسليمان شهرکرد

پایانه ولیعصر

بروجن

1396/02/09

17:00

45

اتوبوس اسكانيا

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
بروجن فارسان لردگان دهدز ايذه

مسجدسليمان شاهين شهر .

پایانه ولیعصر

بروجن

1396/02/09

18:00

41

اتوبوس اسكانيا

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر پايانه صفه(اصفهان) زرين شهر بروجن ايذه

مسجدسليمان پايانه کاوه (اصفهان)

پایانه ولیعصر

بروجن

1396/02/09

18:00

44

اتوبوس اسکانيا

% 5

320,000 ریال

304,000 ريال

تلفن تماس 06143267077
پايانه صفه (اصفهان) فولادشهر بروجن ايذه

مسجدسليمان شاهين شهر

پایانه ولیعصر

بروجن

1396/02/09

20:00

31

اتوبوس کلاسيک

% 5

430,000 ریال

408,500 ريال

تلفن تماس 06143267077
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه

مسجدسليمان شاهين شهر ويژه

پایانه ولیعصر

بروجن

1396/02/09

20:30

12

اتوبوس وي اي پي

430,000 ريال

زرين شهر اصفهان ايذه بروجن فولادشهر

مسجدسليمان شاهين شهر .

پایانه ولیعصر

بروجن

1396/02/09

21:00

20

اتوبوس كلاسيك

% 5

430,000 ریال

408,500 ريال

سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا