مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مسجدسلیمان به بروجن

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به بروجن مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس اسکانيا25 -vip
1396/04/05
08:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
550,000 ریال
522,500 ریال

توضیحات : تلفن تماس 06143267077
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به بروجن مقصدنهایی : شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس 1
1396/04/05
08:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
430,000 ریال

زرين شهر اصفهان ايذه بروجن فولادشهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به بروجن مقصدنهایی : شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك
1396/04/05
08:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به بروجن مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس ولوبي 7
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
320,000 ریال
304,000 ریال

توضیحات : تلفن تماس 06143267077
لردگان فارسان بروجن ايذه
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به بروجن مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس ولو بي 7
1396/04/05
17:00
ظرفیت باقیمانده : 38 صندلی
320,000 ریال
304,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فارسان بروجن لردگان ايذه
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به بروجن مقصدنهایی : شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/05
18:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به بروجن مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس کلاسيک
1396/04/05
20:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : تلفن تماس 06143267077
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به بروجن مقصدنهایی : شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي اي پي
1396/04/05
20:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
430,000 ریال

زرين شهر اصفهان ايذه بروجن فولادشهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به بروجن مقصدنهایی : شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه