مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مسجدسلیمان به اصفهان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس اسکانيا25 -vip
1396/05/29
08:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
550,000 ریال
522,500 ریال

توضیحات : ايمن سفر
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس 1
1396/05/29
08:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
430,000 ریال

اصفهان ايذه بروجن فولادشهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك
1396/05/29
08:45
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به پايانه کاوه(اصفهان)
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس اسكانيا
1396/05/29
12:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
320,000 ریال
304,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
يزدان شهر خميني شهر نجف آباد (اصفهان) دورود خرم اباد
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس كلاسيك
1396/05/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس کلاسيک
1396/05/29
20:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : ايمن سفر
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر ويژه
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي اي پي
1396/05/29
20:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
430,000 ریال

اصفهان ايذه بروجن فولادشهر
5 %
ترابر بی تا مسجدسلیمان
ترابر بی تا مسجدسلیمان
مسجدسليمان به اصفهان مقصدنهایی : شاهين شهر .
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي آي پي
1396/05/29
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
430,000 ریال
408,500 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد
فولادشهر اصفهان زرين شهر بروجن ايذه