مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مسجدسلیمان به اراک

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

عدل مسجد سلیمان
عدل مسجد سلیمان
مسجدسليمان به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس اسكانيا
1396/04/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي بليط از سايت www.adl7mis.comبستن کمربند ايمني الزاميست
بروجرد اراک قم خرم اباد

عدل مسجد سلیمان
عدل مسجد سلیمان
مسجدسليمان به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس VIP
1396/04/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
500,000 ریال

توضیحات : خريد اينترنتي بليط از سايت www.adl7mis.comبستن کمربند ايمني الزاميست
بروجرد اراک

ایران پیما مسجدسلیمان
ایران پیما مسجدسلیمان
مسجدسليمان به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس وي اي پي
1396/04/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
450,000 ریال

بروجرد اراک قم خرم اباد
5 %
ایمن سفر مسجدسلیمان
ایمن سفر مسجدسلیمان
مسجدسليمان به اراک مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ولیعصر
اتوبوس ولو بي 12
1396/04/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
340,000 ریال
323,000 ریال

توضیحات : تعاوني 10تهران
اراک قم بروجرد خرم اباد