مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس مبارکه به تهران پایانه جنوب

روز جمعه در تاریخ 1396/05/27

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس اسکانياتشريفاتي تخت شو
1396/05/27
13:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : هرشب اتوبوس اهواز/شيراز-تهران ازترمينال مبارکه
قم تهران جنوب

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس ولو42
1396/05/27
22:15
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : هرشب اتوبوس اهواز/شيراز-تهران ازترمينال مبارکه
قم

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس اسکانياتشريفاتي تخت شو
1396/05/27
22:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : هرشب اتوبوس اهواز/شيراز-تهران ازترمينال مبارکه
قم تهران جنوب

ایران پیما مبارکه
ایران پیما مبارکه
مبارکه به تهران جنوب مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مبارکه
اتوبوس اسکانياتشريفاتي تخت شو
1396/05/27
23:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : تهران/شيراز/اهوازهرشب ترمينال مبارکه
قم تهران جنوب