مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به میبد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29

آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به ميبد مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
14:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
500,000 ریال

ميبد