مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به قم

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02
5 %
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
580,000 ریال
551,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
ماهشهر قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه
5 %
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
690,000 ریال
655,500 ریال

خرید بلیط
توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
ماهشهر قم ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
690,000 ریال
621,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه