مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

قم ويژه

1396/03/02

14:00

31

اتوبوس اسکانيا32

% 5

580,000 ریال

551,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

قم ويژه

1396/03/02

15:00

36

اتوبوس ولو 44

% 10

420,000 ریال

378,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

قم ويژه

1396/03/02

17:30

27

اتوبوس اسکانيا 30

% 5

580,000 ریال

551,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

قم ويژه

1396/03/02

18:00

16

اتوبوس بي9

% 10

690,000 ریال

621,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه