مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به فولادشهر

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به فولادشهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1397/03/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال

توضیحات : تلگرام peyksabamsi@52380110_52380111_52380113
اصفهان کاوه شاهين شهر فولادشهر زرين شهر ايذه

ترابر بی تا ماهشهر
ترابر بی تا ماهشهر
ماهشهر به فولادشهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
18:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
244,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد www.seirosafar ms.ir سايت اينترنتي
ايذه شاهين شهر فولادشهر اصفهان کاوه