مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به شیراز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23

ترابر بی تا ماهشهر
ترابر بی تا ماهشهر
ماهشهر به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/09/23
10:45
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد www.seirosafar ms.ir سايت اينترنتي
بهبهان گچساران (دوگنبدان)
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1396/09/23
11:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

رویال سفر ایرانیان ماهشهر
رویال سفر ایرانیان ماهشهر
ماهشهر به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/09/23
11:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
420,000 ریال


آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال 25نفره تختخواب شو
1396/09/23
12:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : همراه با غذا رايگان
گچساران (دوگنبدان)

آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به پايانه اميرکبير (شيراز) مقصدنهایی : يزد
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
14:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : شماره جديد شرکت آسياسفر09165224521
پايانه اميرکبير (شيراز)

آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
20:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : تلفن دفتراميرکبيرشيراز07138335470وکارانديش07137309857
پايانه کارانديش (شيراز) پايانه اميرکبير (شيراز)
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس ولو42
1396/09/23
21:30
ظرفیت باقیمانده : 34 صندلی
250,000 ریال
237,500 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) پايانه کارانديش (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

ترابر بی تا ماهشهر
ترابر بی تا ماهشهر
ماهشهر به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد www.seirosafar ms.ir سايت اينترنتي
گچساران (دوگنبدان)
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1396/09/23
22:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
420,000 ریال
399,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) پايانه کارانديش (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به شيراز (فارس)
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال 25نفره تختخواب شو
1396/09/23
22:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : سيستم مولتي ويژن و ميوه
پايانه اميرکبير (شيراز) پايانه کارانديش (شيراز)

رویال سفر ایرانیان ماهشهر
رویال سفر ایرانیان ماهشهر
ماهشهر به شيراز
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/09/23
22:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
420,000 ریال