مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

ماهشهر شيراز (فارس)

پایانه ماهشهر

شيراز (فارس)

1396/02/10

12:15

5

اتوبوس بي9

420,000 ريال

شماره جديد شرکت آسياسفر52356989و09165224521و09165224531

بندرامام خميني شيراز

پایانه ماهشهر

شيراز

1396/02/10

13:00

10

اتوبوس اسکانيا

% 5

420,000 ریال

399,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

ماهشهر يزد

پایانه ماهشهر

پايانه اميرکبير (شيراز)

1396/02/10

14:30

8

اتوبوس ولو 44

250,000 ريال

شماره جديد شرکت آسياسفر09165224521و09165224531
پايانه اميرکبير (شيراز)

ماهشهر شيراز (فارس)

پایانه ماهشهر

شيراز (فارس)

1396/02/10

20:30

16

اتوبوس اسکانيا44

250,000 ريال

تلفن برگشت از شيراز 07138335470

بندرامام خميني شيراز

پایانه ماهشهر

شيراز

1396/02/10

21:15

0

اتوبوس ولو42

% 5

250,000 ریال

237,500 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) پايانه کارانديش (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

بندرامام خميني شيراز

پایانه ماهشهر

شيراز

1396/02/10

22:00

6

اتوبوس مارال25نفره

% 5

420,000 ریال

399,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
پايانه اميرکبير (شيراز) پايانه کارانديش (شيراز) گچساران (دوگنبدان)

ماهشهر شيراز

پایانه ماهشهر

شيراز

1396/02/10

22:00

44

اتوبوس اسکانيا44

250,000 ريال

سفرخوشي داشته باشيد www.seirosafar ms.ir سايت اينترنتي
گچساران (دوگنبدان)

ماهشهر شيراز (فارس)

پایانه ماهشهر

شيراز (فارس)

1396/02/10

22:15

9

اتوبوس اسکانيا

420,000 ريال

تلفن برگشت از شيراز 07138335470
پايانه کارانديش (شيراز) پايانه اميرکبير (شيراز)
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا