مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به شاهین شهر

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1396/05/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال

توضیحات : صبح روزحرکت جهت تاييد ساعت حرکت با شرکت تماس بگيريد
اصفهان کاوه شاهين شهر فولادشهر زرين شهر ايذه
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا 30
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
480,000 ریال
456,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اصفهان کاوه اصفهان صفه شاهين شهر فولادشهر ايذه

آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/29
18:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت از اصفهان 09165224521
ايذه شاهين شهر و ميمه بروجن
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به شاهين شهر و ميمه مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا32
1396/05/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
شاهين شهر و ميمه اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به شاهين شهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1396/05/29
21:15
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اصفهان کاوه اصفهان صفه زرين شهر شاهين شهر ايذه