مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به خرم آباد

روز شنبه در تاریخ 1396/07/29
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به خرم اباد ويژه مقصدنهایی : نورآباد (لرستان)
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/07/29
09:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
310,000 ریال
279,000 ریال

توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
خرم اباد ويژه
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به خرم اباد ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/29
14:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
380,000 ریال
361,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به خرم اباد ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/07/29
15:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
450,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه

ترابر بی تا ماهشهر
ترابر بی تا ماهشهر
ماهشهر به خرم اباد ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/07/29
16:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد www.seirosafar ms.ir سايت اينترنتي
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به خرم اباد ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/07/29
17:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
450,000 ریال
427,500 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به خرم اباد ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا
1396/07/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
450,000 ریال
405,000 ریال

توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه

آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به خرم اباد مقصدنهایی : همدان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/07/29
20:45
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
450,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت ازهمدان 09183078753
ملاير بروجرد خرم اباد انديمشک