مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

ماهشهر نورآباد (لرستان)

پایانه ماهشهر

خرم اباد ويژه

1396/01/08

09:30

0

اتوبوس ولو 44

% 10

310,000 ریال

279,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
خرم اباد ويژه

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

خرم اباد ويژه

1396/01/08

14:00

25

اتوبوس اسکانيا32

% 5

380,000 ریال

361,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

خرم اباد ويژه

1396/01/08

15:00

25

اتوبوس ولو 44

% 10

310,000 ریال

279,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

خرم اباد ويژه

1396/01/08

17:30

18

اتوبوس بي9

% 5

450,000 ریال

427,500 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

خرم اباد ويژه

1396/01/08

18:00

14

اتوبوس بي9

% 10

450,000 ریال

405,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر همدان

پایانه ماهشهر

خرم اباد

1396/01/08

20:45

0

اتوبوس بي9

450,000 ريال

شماره جديد شرکت آسياسفر09165224521
بروجرد خرم اباد انديمشک
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا