مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

ماهشهر نورآباد (لرستان)

پایانه ماهشهر

خرم اباد ويژه

1396/03/04

09:30

37

اتوبوس اسکانيا44

% 10

310,000 ریال

279,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
خرم اباد ويژه

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

خرم اباد ويژه

1396/03/04

14:00

32

اتوبوس اسکانيا32

% 5

380,000 ریال

361,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

خرم اباد ويژه

1396/03/04

15:00

36

اتوبوس ولو 44

% 10

310,000 ریال

279,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

خرم اباد ويژه

1396/03/04

17:30

23

اتوبوس اسکانيا 30

% 5

380,000 ریال

361,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

خرم اباد ويژه

1396/03/04

18:00

17

اتوبوس بي9

% 10

450,000 ریال

405,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه

ماهشهر همدان

پایانه ماهشهر

خرم اباد

1396/03/04

20:45

25

اتوبوس بي9

450,000 ريال

سيستم مولتي ويژن و ميوه
بروجرد خرم اباد انديمشک