مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به تهران

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا32
1396/07/03
14:00
ظرفیت باقیمانده : 27 صندلی
640,000 ریال
608,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/07/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
760,000 ریال
684,000 ریال

توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه

ترابر بی تا ماهشهر
ترابر بی تا ماهشهر
ماهشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/07/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
760,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد www.seirosafar ms.ir سايت اينترنتي
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/07/03
17:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
760,000 ریال
722,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/07/03
18:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
760,000 ریال
684,000 ریال

توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه