مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

تهران جنوب

1396/03/02

14:00

31

اتوبوس اسکانيا32

% 5

640,000 ریال

608,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

تهران جنوب

1396/03/02

15:00

36

اتوبوس ولو 44

% 10

460,000 ریال

414,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

تهران جنوب

1396/03/02

17:30

27

اتوبوس اسکانيا 30

% 5

640,000 ریال

608,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

تهران جنوب

1396/03/02

18:00

16

اتوبوس بي9

% 10

760,000 ریال

684,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه