مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02
5 %
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
640,000 ریال
608,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
ماهشهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
760,000 ریال
684,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه
5 %
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
760,000 ریال
722,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
ماهشهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
760,000 ریال
684,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه