مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

بروجردويژه

1396/03/04

14:00

32

اتوبوس اسکانيا32

% 5

450,000 ریال

427,500 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

بروجردويژه

1396/03/04

15:00

36

اتوبوس ولو 44

% 10

340,000 ریال

306,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

بروجردويژه

1396/03/04

17:30

23

اتوبوس اسکانيا 30

% 5

450,000 ریال

427,500 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

بروجردويژه

1396/03/04

18:00

17

اتوبوس بي9

% 10

540,000 ریال

486,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه

ماهشهر همدان

پایانه ماهشهر

بروجرد

1396/03/04

20:45

25

اتوبوس بي9

550,000 ريال

سيستم مولتي ويژن و ميوه
بروجرد خرم اباد انديمشک