مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

ماهشهر اصفهان

پایانه ماهشهر

ايذه

1396/01/05

18:30

4

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

تلفن برگشت از اصفهان 09165224521
ايذه شاهين شهر و ميمه بروجن

ماهشهر اصفهان کاوه

پایانه ماهشهر

ايذه

1396/01/05

19:30

8

اتوبوس اسکانيا32

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
شاهين شهر و ميمه اصفهان صفه ايذه

ماهشهر شهرکرد

پایانه ماهشهر

ايذه

1396/01/05

20:30

5

اتوبوس اسکانيا44

150,000 ريال

شماره جديد شرکت آسياسفر09165224521
ايذه

بندرامام خميني اصفهان

پایانه ماهشهر

ايذه

1396/01/05

21:00

0

اتوبوس مارال25نفره

% 5

210,000 ریال

199,500 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اصفهان کاوه اصفهان صفه زرين شهر شاهين شهر ايذه

ماهشهر اصفهان

پایانه ماهشهر

ايذه

1396/01/05

21:30

12

اتوبوس بي9

150,000 ريال

تلفن برگشت از اصفهان 09165224521
ايذه شاهين شهر
نتیجه جستجوی خود را فیلتر کنید.
مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا