مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به ایذه

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به ايذه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1397/01/01
10:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

اصفهان کاوه شاهين شهر فولادشهر زرين شهر ايذه
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به ايذه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا 30
1397/01/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
180,000 ریال
171,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اصفهان کاوه اصفهان صفه شاهين شهر فولادشهر ايذه

آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به ايذه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا 30
1397/01/01
18:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
180,000 ریال

توضیحات : شماره جديد شرکت آسياسفر09165224521
شاهين شهر زرين شهر ايذه

آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به ايذه مقصدنهایی : شهرکرد
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
150,000 ریال

توضیحات : شماره جديد شرکت آسياسفر09165224521
ايذه
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به ايذه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1397/01/01
21:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
210,000 ریال
199,500 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اصفهان کاوه اصفهان صفه زرين شهر شاهين شهر ايذه