مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به اصفهان پایانه کاوه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/05/29
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1396/05/29
10:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال

توضیحات : صبح روزحرکت جهت تاييد ساعت حرکت با شرکت تماس بگيريد
اصفهان کاوه شاهين شهر فولادشهر زرين شهر ايذه
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا 30
1396/05/29
18:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
480,000 ریال
456,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اصفهان کاوه اصفهان صفه شاهين شهر فولادشهر ايذه
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا32
1396/05/29
19:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
شاهين شهر و ميمه اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به اصفهان کاوه مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1396/05/29
21:15
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اصفهان کاوه اصفهان صفه زرين شهر شاهين شهر ايذه