مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به اصفهان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا 30
1396/04/07
18:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
480,000 ریال
456,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اصفهان کاوه اصفهان صفه شاهين شهر فولادشهر ايذه

ترابر بی تا ماهشهر
ترابر بی تا ماهشهر
ماهشهر به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس ولو 44
1396/04/07
18:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد www.seirosafar ms.ir سايت اينترنتي
ايذه

آسیا سفر ماهشهر
آسیا سفر ماهشهر
ماهشهر به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
18:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
360,000 ریال

توضیحات : تلفن برگشت از اصفهان 09165224521
ايذه شاهين شهر و ميمه بروجن
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به اصفهان کاوه
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/07
19:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
480,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
شاهين شهر و ميمه اصفهان صفه
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس مارال25نفره
1396/04/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
610,000 ریال
579,500 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اصفهان کاوه اصفهان صفه زرين شهر شاهين شهر ايذه