مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به اراک

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02
5 %
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني اراک ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
520,000 ریال
494,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
ماهشهر اراک ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
620,000 ریال
558,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه
5 %
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني اراک ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
17:30
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
620,000 ریال
589,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
ماهشهر اراک ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1396/04/02
18:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
620,000 ریال
558,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه