مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ماهشهر به اراک

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به اراک ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس اسکانيا32
1397/01/01
14:00
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
520,000 ریال
494,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به اراک ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1397/01/01
15:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
620,000 ریال
558,000 ریال

توضیحات : يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه

ترابر بی تا ماهشهر
ترابر بی تا ماهشهر
ماهشهر به اراک ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1397/01/01
16:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
620,000 ریال

توضیحات : سفرخوشي داشته باشيد www.seirosafar ms.ir سايت اينترنتي
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه
5 %
پیک صبا ماهشهر
پیک صبا ماهشهر
بندرامام خميني به اراک ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1397/01/01
17:15
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
620,000 ریال
589,000 ریال

توضیحات : درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک
10 %
تک سفر ماهشهر
تک سفر ماهشهر
ماهشهر به اراک ويژه مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه ماهشهر
اتوبوس بي9
1397/01/01
18:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
620,000 ریال
558,000 ریال

اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه