مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

اراک ويژه

1396/03/02

14:00

31

اتوبوس اسکانيا32

% 5

520,000 ریال

494,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

اراک ويژه

1396/03/02

15:00

36

اتوبوس ولو 44

% 10

370,000 ریال

333,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه

بندرامام خميني تهران جنوب

پایانه ماهشهر

اراک ويژه

1396/03/02

17:30

27

اتوبوس اسکانيا 30

% 5

520,000 ریال

494,000 ريال

درتلگرام همراه ما باشيد peyksabamsi@
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه انديمشک

ماهشهر تهران جنوب

پایانه ماهشهر

اراک ويژه

1396/03/02

18:00

16

اتوبوس بي9

% 10

620,000 ریال

558,000 ريال

يک ساعت قبل از حرکت کنسلي 50درصد
اراک ويژه قم ويژه بروجردويژه خرم اباد ويژه