مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس لارستان فارس به شیراز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/06/29

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو40
1396/06/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
150,000 ریال

توضیحات : مسافرين محترم لطفا به تاريخ وساعت حرکت توجه فرمائيد
جهرم

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو40
1396/06/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
150,000 ریال

توضیحات : مسافرين محترم لطفا به تاريخ وساعت حرکت توجه فرمائيد
جهرم

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
180,000 ریال

جهرم

پیام گوهر لارستان
پیام گوهر لارستان
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 43 صندلی
180,000 ریال


جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
23:45
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
180,000 ریال

جهرم

جهان گشت مهر لارستان فارس
جهان گشت مهر لارستان فارس
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
180,000 ریال

جهرم

پیام گوهر لارستان
پیام گوهر لارستان
لار (فارس) به شيراز
محل سوار شدن : پایانه لارستان
اتوبوس ولو42
1396/06/29
23:55
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
180,000 ریال