مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/03/05

13:00

13

اتوبوس اسکانيا وي اي پي

260,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/03/05

14:00

37

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/03/05

15:30

27

اتوبوس ولو42

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/03/05

23:30

44

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/03/05

23:45

44

اتوبوس ولو 44

180,000 ريال

لار (فارس) شيراز

پایانه لارستان

شيراز

1396/03/05

23:55

32

اتوبوس اسکانيا44

180,000 ريال