مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قشم به شیراز

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به شيراز مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس مارال
1396/09/02
13:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
500,000 ریال
465,000 ریال

شيراز ياسوج ( پليس راه)
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به شيراز
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس بي 9
1396/09/02
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
500,000 ریال
465,000 ریال