مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قشم به بویراحمد یاسوج

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به ياسوج ( پليس راه) مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس بي 9
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
650,000 ریال
604,500 ریال

ياسوج ( پليس راه) بروجن
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به ياسوج ( پليس راه) مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس بي 9
1396/08/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
650,000 ریال
604,500 ریال

ياسوج ( پليس راه) بروجن