مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قشم به بویراحمد یاسوج

روز جمعه در تاریخ 1396/05/06
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به ياسوج ( پليس راه) مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس بي 9
1396/05/06
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
650,000 ریال
604,500 ریال

ياسوج ( پليس راه) بروجن
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به ياسوج ( پليس راه) مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس بي 9
1396/05/06
14:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
650,000 ریال
604,500 ریال

ياسوج ( پليس راه) بروجن