مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قشم به بویراحمد یاسوج

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به ياسوج ( پليس راه) مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس درسا مانيتوردار
1396/10/27
13:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
650,000 ریال
604,500 ریال

بروجن ياسوج ( پليس راه)
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به ياسوج ( پليس راه) مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس بي 9
1396/10/27
14:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
650,000 ریال
604,500 ریال

شيراز ياسوج ( پليس راه)
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به ياسوج ( پليس راه) مقصدنهایی : اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس مارال
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
650,000 ریال
604,500 ریال

ياسوج ( پليس راه)