مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قشم به اصفهان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس بي 9
1396/08/30
13:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
750,000 ریال
697,500 ریال

7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس بي 9
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
750,000 ریال
697,500 ریال

ياسوج ( پليس راه) بروجن
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس بي 9
1396/08/30
15:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
750,000 ریال
697,500 ریال

ياسوج ( پليس راه) بروجن
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس بي 9
1396/08/30
16:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
750,000 ریال
697,500 ریال

7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس بي 9
1396/08/30
16:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
750,000 ریال
697,500 ریال