مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قشم به اصفهان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس مارال
1396/10/28
13:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
750,000 ریال
697,500 ریال

بروجن
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس مارال
1396/10/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
750,000 ریال
697,500 ریال

ياسوج ( پليس راه)
7 %
آسیا سفر قشم
آسیا سفر قشم
قشم به اصفهان از مسير ياسوج
محل سوار شدن : ترمینال قشم
اتوبوس مارال
1396/10/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
750,000 ریال
697,500 ریال

بروجن ياسوج ( پليس راه)