مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

قشم اصفهان از مسير ياسوج

پایانه قشم

اصفهان از مسير ياسوج

1396/03/02

13:00

10

اتوبوس بي 9

% 7

750,000 ریال

697,500 ريال

قشم اصفهان از مسير ياسوج

پایانه قشم

اصفهان از مسير ياسوج

1396/03/02

14:00

10

اتوبوس بي 9

% 7

750,000 ریال

697,500 ريال

قشم شهرکرد

پایانه قشم

اصفهان از مسير ياسوج

1396/03/02

14:30

10

اتوبوس بي 9

% 7

750,000 ریال

697,500 ريال

اصفهان از مسير ياسوج شيراز ياسوج ( پليس راه)

قشم اصفهان از مسير ياسوج

پایانه قشم

اصفهان از مسير ياسوج

1396/03/02

15:00

9

اتوبوس بي 9

% 7

750,000 ریال

697,500 ريال

قشم اصفهان از مسير ياسوج

پایانه قشم

اصفهان از مسير ياسوج

1396/03/02

16:00

10

اتوبوس بي 9

% 7

750,000 ریال

697,500 ريال

ياسوج ( پليس راه) بروجن

قشم اصفهان از مسير ياسوج

پایانه قشم

اصفهان از مسير ياسوج

1396/03/02

17:00

10

اتوبوس بي 9

% 7

750,000 ریال

697,500 ريال

ياسوج ( پليس راه) بروجن