مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به شاهرود سمنان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
5 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
15:00
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان برداسکن
5 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/12/07
16:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
350,000 ریال
332,500 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان برداسکن