مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به شاهرود سمنان

روز سه شنبه در تاریخ 1396/09/21
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
15:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به شاهرود (سمنان) مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/09/21
16:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
280,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان