مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به سمنان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/02
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سمنان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/02
15:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
300,000 ریال
240,000 ریال

دامغان سبزوار شاهرود (سمنان) سمنان
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سمنان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/09/02
16:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان