مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به سمنان

روز دو شنبه در تاریخ 1397/02/03
5 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سمنان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1397/02/03
15:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان
5 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سمنان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1397/02/03
16:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان