مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به سبزوار

روز جمعه در تاریخ 1396/06/31
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سبزوار مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/06/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
150,000 ریال
120,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سبزوار مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس اسکانيا44
1396/06/31
16:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
200,000 ریال
160,000 ریال

سمنان سبزوار شاهرود (سمنان) دامغان