مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به سبزوار

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28
5 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سبزوار مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/12/28
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
200,000 ریال
190,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان
5 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به سبزوار مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/12/28
16:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
200,000 ریال
190,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان