مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به دامغان

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/22
20 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به دامغان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/09/22
15:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان