مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به دامغان

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
5 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به دامغان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
15:00
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان برداسکن
5 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به دامغان مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/12/06
16:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
380,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان برداسکن