مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس قائن به تهران

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
5 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
15:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
500,000 ریال
475,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان
5 %
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
جهان گشت مهر قائن خراسان جنوبی
قائن (قائنات ) به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه قائن
اتوبوس وي اي پي
1396/10/27
16:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
500,000 ریال
475,000 ریال

شاهرود (سمنان) سبزوار سمنان دامغان