مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس فولادشهر به مسجدسلیمان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/28
10:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد }بهادري{
ايذه شوشتر

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه شوشتر

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
430,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه شوشتر