مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس فولادشهر به عسلویه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
10 %
تک سفر ایرانیان فولادشهر
تک سفر ایرانیان فولادشهر
فولادشهر به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
16:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سرويس عسلويه ساعت 17-18-19/30 دائر گرديد
بندرکنگان
10 %
تک سفر ایرانیان فولادشهر
تک سفر ایرانیان فولادشهر
فولادشهر به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
17:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سرويس عسلويه ساعت 17-18-19/30 دائر گرديد
10 %
تک سفر ایرانیان فولادشهر
تک سفر ایرانیان فولادشهر
فولادشهر به عسلويه
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
19:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال
540,000 ریال

توضیحات : سرويس عسلويه ساعت 17-18-19/30 دائر گرديد