مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری

ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس فولادشهر به تهران

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29
20 %
ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا32
1397/03/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
320,000 ریال
256,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط رفت و برگشت09131677285
تهران غرب-آزادي

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
23:15
ظرفیت باقیمانده : 20 صندلی
264,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
12 %
ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
400,000 ریال
352,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد }بهادري{
جنوب ارژانتين ويژه

تک سفر ایرانیان فولادشهر
تک سفر ایرانیان فولادشهر
فولادشهر به جنوب ارژانتين ويژه
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : سرويس عسلويه ساعت 17-18-19/30 دائر گرديد
تهران جنوب
20 %
ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به تهران غرب-آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
400,000 ریال
320,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط رفت و برگشت09131677285
تهران غرب-آزادي

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
396,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
تهران جنوب

عدل فولادشهر
عدل فولادشهر
فولادشهر به تهران
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/03/29
23:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو فولادشهر 03152623630