مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس فولادشهر به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/12/04
10 %
تک سفر ایرانیان فولادشهر
تک سفر ایرانیان فولادشهر
فولادشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/04
10:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سرويس عسلويه ساعت 17-18-19/30 دائر گرديد
10 %
تک سفر ایرانیان فولادشهر
تک سفر ایرانیان فولادشهر
فولادشهر به جنوب ارژانتين ويژه
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/04
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

توضیحات : سرويس عسلويه ساعت 17-18-19/30 دائر گرديد
تهران جنوب