مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس فولادشهر به تهران

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
10:20
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
11:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
13:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
14:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس مان
1396/04/05
16:30
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/04/05
23:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
380,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
تهران جنوب