مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس فولادشهر به ایذه

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/29

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/04/29
21:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/04/29
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه اهواز

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/04/29
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/04/29
23:15
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه اهواز