مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس فولادشهر به ایذه

روز يكشنبه در تاریخ 1396/07/02

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/07/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/07/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/07/02
11:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/07/02
12:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/07/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/07/02
20:15
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : مسجدسليمان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس سوپر کلاسيک
1396/07/02
21:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/07/02
22:45
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/07/02
23:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/07/02
23:15
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه اهواز