مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس فولادشهر به ایذه

روز شنبه در تاریخ 1397/01/04

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/04
11:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه اهواز

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1397/01/04
12:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه
10 %
تک سفر ایرانیان فولادشهر
تک سفر ایرانیان فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/04
12:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : سرويس عسلويه ساعت 17-18-19/30 دائر گرديد
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/04
12:30
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد }بهادري{
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/04
14:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد }بهادري{
ايذه
10 %
تک سفر ایرانیان فولادشهر
تک سفر ایرانیان فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/04
15:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال
360,000 ریال

توضیحات : سرويس عسلويه ساعت 17-18-19/30 دائر گرديد
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا32
1397/01/04
17:00
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه شوشتر

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا32
1397/01/04
19:00
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1397/01/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : ماهشهر
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1397/01/04
19:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : مسجد سليمان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا32
1397/01/04
22:00
ظرفیت باقیمانده : 31 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه شوشتر

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا 30
1397/01/04
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1397/01/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
400,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : اهواز
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه

ترابر بی تا فولادشهر
ترابر بی تا فولادشهر
فولادشهر به ايذه مقصدنهایی : آبادان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/04
23:00
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
410,000 ریال

توضیحات : تلفن رزرو بليط بليط رفت و برگشت 09131677285
ايذه اهواز