مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس فولادشهر به آبادان

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

همسفر فولادشهر
فولادشهر آبادان
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
10:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه اهواز

همسفر فولادشهر
فولادشهر آبادان
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
22:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه اهواز

همسفر فولادشهر
فولادشهر آبادان
محل سوار شدن : پایانه فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/04/02
23:15
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه اهواز