مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس فولادشهر به آبادان

روز شنبه در تاریخ 1396/07/01

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/07/01
10:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه اهواز

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/07/01
21:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه اهواز

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/07/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه اهواز

همسفر فولادشهر
همسفر فولادشهر
فولادشهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال فولادشهر
اتوبوس VIP
1396/07/01
23:15
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
600,000 ریال

توضیحات : اهوازوي اي پي 10صبح.12ظهر02.30ظهر10شب 011.30شب.11.45شب دايرشد
ايذه اهواز