مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به یزد

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به يزد مقصدنهایی : بيرجند
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس VIPتخت شومارال مانيتوردار
1397/03/01
13:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
350,000 ریال
315,000 ریال

يزد طبس