مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به کرمانشاه

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02
10 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانياVIP
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
790,000 ریال
711,000 ریال

خرید بلیط
بروجرد