مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به کرج

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/01
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/09/01
20:30
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
620,000 ریال
527,000 ریال

قم تهران غرب-آزادي