مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به کرج

روز جمعه در تاریخ 1396/04/30
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به کرج
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس بي9
1396/04/30
20:30
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
590,000 ریال
531,000 ریال

تهران غرب-آزادي