مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به کرج

روز دو شنبه در تاریخ 1396/07/03
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به کرج
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس بي9
1396/07/03
20:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
720,000 ریال
648,000 ریال

اصفهان کاوه تهران غرب-آزادي