مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به چابهار

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/10/27
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا مارال جديد
1396/10/27
09:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
700,000 ریال
560,000 ریال

کرمان ايرانشهر