مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به چابهار

روز جمعه در تاریخ 1396/05/27
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به چابهار
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا
1396/05/27
09:30
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
700,000 ریال
630,000 ریال

کرمان ايرانشهر