مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به همدان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/09/23
15 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به همدان ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/23
14:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
500,000 ریال
425,000 ریال

اصفهان کاوه اراک
10 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/09/23
14:30
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
510,000 ریال
459,000 ریال

اصفهان صفه اراک