مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به همدان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/04/08
10 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به همدان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/08
14:30
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
510,000 ریال
459,000 ریال

اراک
10 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به همدان
محل سوار شدن : پایانه کاراندیش فارس
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/08
14:30
ظرفیت باقیمانده : 29 صندلی
500,000 ریال
450,000 ریال

اصفهان کاوه اراک