مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس شیراز به همدان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/07
20 %
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
ایران پیما شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به همدان ملاير
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
500,000 ریال
400,000 ریال

توضیحات : تلفن همراه ماشين09176002232
اصفهان کاوه اراک
20 %
عدل شیراز پایانه کاراندیش
عدل شیراز پایانه کاراندیش
پايانه کارانديش (شيراز) به همدان
محل سوار شدن : ترمینال کاراندیش شیراز
اتوبوس اسکانيا32
1396/12/07
14:30
ظرفیت باقیمانده : 28 صندلی
510,000 ریال
408,000 ریال

اصفهان صفه اراک